Programul de masterat

Management Politic și Electoral

Program de Master pentru cei care vor o carieră de lidership și consulting în domeniul politic și electoral

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) în colaborare cu Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative (FRIȘPA), Universitatea de Stat din Moldova a lansat din septembrie 2015 programul de masterat „Management politic și electoral”. Programul se adresează persoanelor cu o poziție civică activă, care vor să se specializeze și să cunoască mai bine mecanismele domeniului politic și electoral. Partea științifico-teoretică și stagiul practic al programului este asigurată de resursele academice ale USM și CICDE cu atragerea experților naționali și străini.

 • Obiectivul

  Obiectivul programului de masterat „Management politic și electoral” constă în formarea de competenţe în domeniul politic cu specializare pe domeniul electoral, precum şi formarea unui nucleu de cercetare în domeniu.

 • Necesitatea

  Perspectiva dezvoltării democratice a societății noastre dictează necesitatea extinderii nu doar calitative, dar și cantitative a purtătorilor de cunoștințe teoretice și de abilități practice în domeniul politic și electoral. Este vorba despre specialiști cu o mentalitate de design politico–electoral, capabili de a identifica și formula discursuri politice, de a acumula și prelucra date empirice, selecta paradigme teoretice și proiecta modele de comportament electoral.

  Tot mai multe partide, lideri politici, instituţii centrale şi organizaţii non-guvernamentale acordă o atenţie sporită acurateţei discursului politic, tehnicilor şi metodelor folosite în cadrul campanii electorale. Actuala piață politică demonstrează un deficit de cadre care dețin cunoștințe și abilități necesare organizaţiilor politice şi puterilor publice, pentru a asigura gestionarea cuvenită a programelor și obiectivelor lor, promovarea eficientă a partidelor, candidaților, programelor politice și de guvernare.

  Necesitatea unui astfel de program rezultă din faptul că nici o universitate din ţară care oferă programe de masterat în domeniul științelor politice nu pune accent pe domeniul electoral. De asemenea, primul ciclu de învăţământ (licenţă) în domeniul dreptului sau altor ştiinţe sociale nu conţine un număr suficient de cursuri în domeniul electoral. Astfel, programul „Management politic și electoral” urmăreşte eliminarea vidului informaţional şi didactic în domeniul specific al managementului politic și electoral.

 • Competenţe generale

   Competențe generale ce urmează a fi dezvoltate pe parcursul studiilor:

  • explicarea fenomenelor şi factorilor de influenţă în domeniul activităţii politice.
  • utilizarea modalităţilor eficiente de formare a conştiinţei şi a culturii civice a comunităţii.
  • realizarea studiilor/ cercetărilor proceselor şi fenomenelor politice prin aplicarea metodelor de analiză.
  • prognozarea evoluţiei proceselor şi fenomenelor politice pe plan național şi internațional.
  • gestionarea proceselor în domeniul activităţii politice prin valorificarea oportunităţilor de colaborare pe plan national şi international.
  • elaborarea strategiilor de acţiune în baza evoluării şi expertizei interdisciplinare a subiectelor din domeniul politic.
  • demonstrarea integrităţii profesionale şi a valorii etice în realizarea atribuţiilor de serviciu.
 • Competenţe specifice

   Competențe specifice ce urmează a fi dezvoltate pe parcursul studiilor:

  • analiza şi compararea capacităţilor de dezvoltare şi consolidare a sistemelor politice și electorale;
  • determinarea particularităţilor funcţionării instituţiilor politice contemporane;
  • elaborarea şi adaptarea strategiilor de eficientizare a funcţionării instituţiilor politice şi electorale;
  • cercetarea dinamicii proceselor electorale;
  • formularea propunerilor şi recomandărilor privind eficientizarea procedurilor electorale;
  • planificarea activităţii instituţiilor politice şi electorale;
  • aplicarea diverselor metode şi tehnici de analiză a proceselor electora;

Structura programului

 • Cursurile (120 de credite)

  Cursurile vor cuprinde un spectru larg de subiecte, leadership și management politic, consulting și analiză politică, organizarea și administrarea electorală, managementul organizațiilor social-politice, proceduri și tehnologii electorale electorale, design decisional etc.

  Module:

  • Fundamentele managementului politic
  • Managementul proceselor electorale
  • Analiza culturii actorului politic
  • Consulting politic şi electoral
  • Valenţe ale câmpului politic şi electoral
  • Incluziunea și excluziunea electorală
  • Durabilitatea procesului politic şi electoral
  • Evaluarea acţiunii politice
  • Instruire şi formare electorală
  • Controlul civic asupra activității politice
  • Tehnologii politice şi electorale
  • Designul decizional al guvernării

  Profesori și experţi de la diferite instituții, vor acoperi un spectru larg de subiecte interdisciplinare, fiind încurajaţi să utilizeze metode şi tehnici interactive de predare, centrate pe student.

  Cursurile vor fi oferite în limba română.

 • Stagiu de Practică

  Stagiul va oferi masteranzilor oportunitatea de a aplica cunoştinţele teoretice însuşite în cadrul programului de master şi de a obţine experienţă în managementul politic și electoral, atât în cadrul instituţiilor şi organiţiilor naţionale, cât şi în cadrul celor internaţionale:

 • Teza de masterat

  Teza de master este o lucrare ştiinţifică-practică elaborată, redactată şi prezentată public de către student la finalizarea programului. Teza de master demonstrează competenţele profesionale şi de cercetare în domeniul programului de master. Teza de master va fi elaborată conform cerinţelor relevante, cu îndrumarea conducătorului ştiinţific.

Acte necesare la admitere

 • Diploma de licență și anexa/ suplimentul în original sau copiile în cazul în care candidatul optează pentru programe de master la mai multe instituții de învățământ;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia certificatului de naștere;
 • 6 fotografii 3x4 (cm);
 • Candidații la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate și livretul militar/ adeverința de premilitar (după caz);
 • Pentru detalii: aici

Oportunități de angajare pentru masteranzi


 • Politolog
 • Analist politic
 • Consultant politic
 • Cercetător în domeniul politic şi electoral
 • Comentator politic
 • Consilier de stat
 • Funcţionar public
 • Funcţionar electoral
 • Asistent al deputatului
 • Manager de proiecte în organizaţii naţionale și internaţionale
 • Coordonator de programe
 • Colaborator în formaţiuni politice, sociale, ONG-uri
 • Etc.

Angajamentul CICDE
CICDE oferă resursele sale: cadre didactice, experţiză, bibliotecă, beneficiarilor programului. Masteranzii sunt încadraţi prioritar, pe bază de merit şi angajaţi în proiectele realizate de CICDE.

Când și unde depunem dosarele?

 • Depunerea online a dosarului de concurs pe e-admiterea.usm.md – 19 - 30 iulie 2021.
 • Anunţarea rezultatelor intermediare – 3 august 2021.
 • Depunerea documentelor în original la Comisia de Admitere – 04 – 10 august 2021.
 • Anunţarea rezultatelor finale – 12 august 2021.

Detalii administrative:

 • tel. USM 022 - 240 - 076
 • tel. CICDE 079405373

www.admitere.usm.md
www.cicde.md
www.facebook.com/CICDE

Detalii privind specificul programului:

 • Dr. Kraijdan Arina, coordonatoare program cercetare CICDE 079405373
 • Dr. Putină Natalia, Pro decan FRIȘPA 079738415

Contăm pe voi, pentru că Moldova are nevoie de oameni care pot răspunde adecvat cererilor unui sistem democratic, capabili nu doar să identifice probleme ci și să formuleze soluții.